Foto Servis

SLUŽBY| PODMIENKY |PROFIL|KONTAKTCena opravy sa určuje odhadom a nemôže sa bez súhlasu zákazníka zvýšiť.
O skončení opravy je zákazník informovaný formou sms správy.
Doba opravy sa stanovuje vzájomnou dohodou.
Záručná lehota na prevedenú opravu je 3 mesiace od prevzatia opravy.
Fotoaparáty a ostatné prístroje je možné odovzdať, aj vyzdvihnúť,
na opravu osobne alebo poštou.
©2010 HORST ŠTEFČÍK | DESIGN BY Andrea Danelova